Πήρε ΦΕΚ ο νόμος για την επίταξη ακινήτων Ελλήνων για να γίνουν κέντρα φιλοξενίας μεταναστών
Επίταξη ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης ή υγείας


1. Ως έκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης που επιβάλλει την επίταξη ακινήτων πραγμάτων, υπό την.... έννοια της παρ. 3 του άρθρου 18 του Συντάγματος, ορίζεται, για την εφαρμογή του παρόντος, κάθε άμεση κοινωνική ανάγκη για την αντιμετώπιση της διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης ή υγείας που προκαλείται από τη μεταναστευτική – προσφυγική κρίση σε νήσους υποδοχής μεταναστών και προσφύγων των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.


2. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως επιτάσσονται, για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) ετών, ακίνητα, τα οποία βρίσκονται στις ανωτέρω νήσους και ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου προσδιορίζονται συγκεκριμένα τα προς επίταξη ακίνητα και η χρήση τους, καθώς και η χρονική διάρκεια της επίταξης.


Άντε και στα σπίτια μας βρε! Και στην υπόλοιπη Ελλάδα!
https://makpress.blogspot.com/2020/02/blog-post_62.html?fbclid=IwAR1qj_hejYGGtWcxTq73aha6gDfMxNFHvlnHfMYpZw3WEdR_rG7jBfbeX1Q

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια