09 Οκτωβρίου 2019

Ἕναν Βασίλειο Β' Βουλγαροκτόνο χρειάζεται καί πάλι σήμερα ὁ Ἑλληνισμός !!!

Ἐπεί δή ἡμέρες περίεργες βιώνουμε,νομίζω ὅτι τό καλλίτερο μήνυμα ἦταν αὐτό πού ἔδωσε ἡ Ἐσχάτη Γραμμή Ἀνασχέσεως :


Ἕναν Βασίλειο Β' Βουλγαροκτόνο χρειάζεται καί πάλι σήμερα ὁ Ἑλληνισμός !!!

Τό υἱοθετῶ ἀπολύτως !

Περᾶστε καί γιά τό βίντεο,


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου