24 Απριλίου 2017

Ποιοι χρωστούν στις Εφορίες ένα ολόκληρο…Μνημόνιο!


Το διαβάσαμε από τον Βαγγέλη Δουράκη στην «Κυριακάτικη Εφημερίδα»


Η «τανάλια» των φορο-ελεγκτικών αρχών σφίγγει γύρω από κάθε έναν από τους πολίτες που χρωστούν έστω και ένα ευρώ στο Δημόσιο: Νέα όπλα θα αξιοποιηθούν στην μάχη για είσπραξη χρεών καθώς επιστρατεύεται ακόμη και ο… big brother! Υπάρχουν όμως και εκείνοι που έγραψαν χρέη σχεδόν 79 δισ. (περίπου όσο ένα Μνημόνιο!!!)… στο «χιόνι» ή μπήκαν φυλακή χωρίς ποτέ να επιστρέψουν τα… «κλεμμένα»!!«Σοκ» προκαλούν τα αναλυτικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Εσόδων που αποκαλύπτουν πως μόλις 16.290 οφειλέτες σε σύνολο 4.312.287 χρωστούν στην εφορία ποσό 78,8 δισ. ευρώ!!! Μερικά δισ. λιγότερα από το ποσό που δανείστηκε η χώρα μέσω του Τρίτου Μνημονίου!!


Το σοκ γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, όταν διαβάζοντας κάποιος την σχετική λίστα διαπιστώσει πως ξεχωρίζουν 69 φορολογούμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που χρωστούν σχεδόν το 1/3 των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, δηλαδή ένα ποσό της τάξεως των 28,65 δισ. ευρώ!!!
Από την άλλη πλευρά βέβαια το 84% των οφειλετών του Δημοσίου, ήτοι 3,6 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, χρωστούν μικροποσά που δεν υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ. Εξ αυτών μάλιστα περίπου 900.000 χρωστούν το πολύ μέχρι 50 ευρώ και άλλο 1,5 εκατομμύριο οφείλουν από 50,01 μέχρι 500 ευρώ!


Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την έκθεση της ΑΑΔΕ:


1. Το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο διαμορφώθηκε την 1η-12-2016 σε 92,882 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,6% έναντι του ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών που είχαν συσσωρευτεί την 1η-12-2015 (85,5 δισ. ευρώ). Ο αριθμός των οφειλετών ανήλθε σε 4.312.287, υπερβαίνοντας το 50% του συνόλου των φορολογουμένων της χώρας.


2. Μόλις 69 φυσικά και νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν στο… 0,0016% του συνόλου των οφειλετών του Δημοσίου χρωστούν το 30,8% του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις ΔΟΥ. Οφείλουν δηλαδή ένα ποσό-μαμούθ της τάξεως των 28,65 δισ. ευρώ! Καθένας από τους φορολογούμενους αυτούς οφείλει στο Δημόσιο ποσό αρχικού χρέους μεγαλύτερο των 100.000.000 ευρώ.


3. Οι οφειλέτες με αρχικό ποσό χρέους μεγαλύτερο των 300.000 ευρώ είναι μόλις 16.290, αντιπροσωπεύουν το 0,4% του συνόλου των φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, αλλά χρωστούν συνολικά 78,79 δισ. ευρώ ή το 84,8% του συνολικού ποσού ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο.4. Την ίδια ώρα, 2.388.899 φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία αντιστοιχούν στο 55,4% του συνόλου των οφειλετών του Δημοσίου χρωστούν έως και 500 ευρώ ο καθένας και συνολικά μόλις 340,38 εκατ. ευρώ ή το 0,4% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπόλοιπου οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση! Από αυτούς, 903.206 που αντιπροσωπεύουν το 20,9% του συνόλου χρωστούν το πολύ μέχρι 50 ευρώ ο καθένας και συνολικά μόλις 12 εκατ. ευρώ, ενώ άλλοι 1.485.693 οι οποίοι αντιστοιχούν στο 34,5% του συνόλου οφείλουν από 50,01 έως και 500 ευρώ και συνολικά μόλις 327,8 εκατ. ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι από όσους χρωστούν μέχρι 50 ευρώ, οι περισσότεροι -505.202 ή 11,7% του συνόλου όλων των οφειλετών- χρωστούν το πολύ μέχρι 10 ευρώ ο καθένας!


5. Το 83,8% του συνόλου των οφειλετών του Δημοσίου -που αντιστοιχεί σε ένα πλήθος 3.614.047 φυσικών και νομικών προσώπων- χρωστά ποσά βασικής οφειλής μέχρι 3.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων χρεών αυτού του τεράστιου αριθμού οφειλετών ανέρχεται μόλις σε 1,82 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 2% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο!


6. Το 2016 αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που ελήφθησαν εις βάρος οφειλετών του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, οι κατασχέσεις απαιτήσεων οφειλετών του Δημοσίου εις χείρας τρίτων (οι κατασχέσεις καταθέσεων, μισθών, συντάξεων, ενοικίων και λοιπών εσόδων και εισοδημάτων των οφειλετών) ανήλθαν το 2016 σε 1.533.451, σημειώνοντας αύξηση 128,6%, έναντι του 2015 (670.728). Επίσης, τα προγράμματα πλειστηριασμού περιουσιακών στοιχείων αυξήθηκαν κατά 10%, από 16.379 το 2015 σε 18.005 το 2016.


7. Από τα 92,882 δισ. ευρώ του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου των χρεών προς το Δημόσιο της 1ης/12/2016, τα 31,582 δισ. ευρώ (34%) είναι καταλογισθέντα πρόστιμα του ΚΒΣ, τα 19,97 δισ. ευρώ (21,5%) είναι απλήρωτος ΦΠΑ, τα 17,21 δισ. ευρώ (18,5%) αφορούν χρέη από φόρο εισοδήματος (Φ.Ε.), τα 9,03 δισ. ευρώ (9,7%) αφορούν οφειλές από δάνεια εγγυημένα από το Δημόσιο που οι εγγυήσεις τους έχουν καταπέσει και τα υπόλοιπα 15,08 δισ. ευρώ (16,2%) αφορούν σε λοιπές κατηγορίες οφειλών που έχουν βεβαιωθεί στις ΔΟΥ (φόρους περιουσίας, φόρους κατανάλωσης, πρόστιμα εμμέσων φόρων, δικαστικά έξοδα κ.λπ.).


8. Όσον αφορά στην παλαιότητα του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, από τα 92,882 δισ. ευρώ του υπολοίπου της 1ης-12-2016:
* ποσό 34,354 δισ. ευρώ προέρχεται από τη χρονική περίοδο έως την 31η-12-2010
* ποσό 58,527 δισ. ευρώ είναι χρέη που δημιουργήθηκαν τη «μνημονιακή» περίοδο από 1/1/2011 έως 1/12/2016. Από το ποσό αυτό τα 10,155 δισ. ευρώ είναι οφειλές που προέκυψαν την περίοδο από 1/1/2016 έως 1/12/2016.


9. Από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο χρεών προς το Δημόσιο ύψους 92,882 δισ. ευρώ:
* έχει υπαχθεί σε ρύθμιση μόλις το 5,4%, δηλαδή ένα ποσό της τάξεως των 5,042 δισ. ευρώ,
* μόλις 11,436 δισ. ευρώ ή 12,3% του συνόλου θεωρείται ως το πλέον εισπράξιμο, υπό την έννοια ότι δεν περιλαμβάνει μη φορολογικές οφειλές και πρόστιμα του ΚΒΣ ούτε χρέη πτωχών οφειλετών, δημόσιων και δημοτικών επιχειρήσεων αλλά αποτελείται μόνο από φορολογικές οφειλές εντός προϋπολογισμού που δεν υπερβαίνουν το 1,5 εκατ. ευρώ εκάστη και είναι «φρέσκιες» (δηλαδή έχουν βεβαιωθεί εντός της περιόδου από την 1η-12-2015 έως την 30η-11-2016). Τα υπόλοιπα 81,446 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 87,7% του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, είναι πιο δύσκολο έως αδύνατο να εισπραχθούν!Μάλιστα τα 3,9 δισ. ευρώ των οφειλών των φορολογουμένων από πρόστιμα του ΚΒΣ αφορούν στην περίοδο 1976-2005, δηλαδή έχουν παλαιότητα από 11 έως και 40 έτη!


Η λίστα με τα ονόματα των μεγαλο-οφειλετών κρύβει πραγματικά «διαμάντια»: άνθρωποι της διπλανής πόρτας … που δεν τους πιάνει το μάτι σου χρωστούν πάνω από 1 δισ. ευρώ (!!!), ενώ σε αυτή «φιγουράρουν» και πάλαι ποτέ «λαμπερά» ονόματα του επιχειρηματικού χώρου.. όπως και καλλιτέχνες και αθλητές: Χαρακτηριστικά παραδείγματα τα αδέλφια Κοσκωτά, ο Παύλος Ψωμιάδης, ο Ιωάννης Ραπτόπουλος, αλλά και ο τραγουδιστής Τόλης Βοσκόπουλος!!


Ο νούμερο ένα οφειλέτης του Δημοσίου είναι Θεσσαλονικιός. Πρόκειται για τον λογιστή Νίκο Κασιμάτη, ο οποίος είχε εμπλακεί στο μεγάλο σκάνδαλο με την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ ύψους σχεδόν 60 εκατ. ευρώ από ιδιοκτήτες εταιρειών-μαϊμού που παρουσίαζαν εικονικές εξαγωγές. Ο λογιστής σήμερα φέρετε να χρωστά το εξωφρενικό ποσό του 1,3 δισ. ευρώ και βρέθηκε στην φυλακή!
Στο σημείωμα του υπουργείου που συνοδεύει τη λίστα αναφέρεται ότι από τον κατάλογο έχουν εξαιρεθεί όσοι οφειλέτες του Δημοσίου έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση για την τακτοποίηση των χρεών τους και δεν περιλαμβάνονται οφειλές που τελούν υπό αναστολή ή δικαστική αμφισβήτηση, οφειλές πτωχών, ανηλίκων και θανόντων.


Πέρα από τα λαμπερά και γνωστά ονόματα όμως στην λίστα περιλαμβάνονται και εταιρείες που έχουν βάλει εδώ και χρόνια «λουκέτο» (…ακόμη και η Ολυμπιακή Αεροπορία) ή εταιρείες «φαντάσματα» που μόνο λόγο ύπαρξης είχαν την «παραγωγή» πλαστών και εικονικών τιμολογίων χωρίς καμία ελπίδα να εισπραχθούν οι οφειλές τους!


Η «Κυριακάτικη Εφημερίδα», έχει ολόκληρη την λίστα και σας την παρουσιάζει!


Δείτε τις λίστες:


http://publicrevenue.gr/kpi/static/doc/np/ofeilnp2016_1.html
http://publicrevenue.gr/kpi/static/doc/np/ofeilfp2016_1.html


Μοιραία οι φορολογικές αρχές εστιάζουν στις … νέες οφειλές καθώς είναι πιο εύκολο να εισπραχθούν στήνοντας έναν ασφυκτικό ηλεκτρονικό κλοιό γύρω από τους πολίτες: Πέρα από την πλήρη λειτουργία του μηχανισμού διασταυρώσεων φορολογικών δηλώσεων και καταθέσεων, σχεδιάζεται και η διασύνδεση του Taxis με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για την παρακολούθηση της μισθωτής εργασίας και με το πληροφοριακό σύστημα του Χ.Α. για τον έλεγχο των κινήσεων σε χρηματιστηριακά προϊόντα. Παράλληλα οι φορολογικές αρχές θα αποκτήσουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου για λήψη πληροφοριών ιδιοκτησίας.
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται φέτος στους φορολογούμενους που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία. Για τους οφειλέτες αυτούς, η ΑΑΔΕ επιδιώκει τη συμμόρφωσή τους σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και είσπραξη τουλάχιστον 35% των εν λόγω οφειλών.


Για να επιτευχθεί ο στόχος είσπραξης των οφειλών, έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον 97.000 τηλεφωνικές κλήσεις σε φορολογούμενους για υπενθύμιση οφειλών και άλλων φορολογικών υποχρεώσεων. Επίσης ανά δίμηνο, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα υπενθύμισης δόσεων βάσει δηλώσεων, πριν να καταστούν αυτές ληξιπρόθεσμες, αλλά και email υπενθύμισης δόσεων βάσει δηλώσεων και υπενθύμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε μικροοφειλέτες παλαιότερων ετών.Όσοι δεν συμμορφώνονται θα καταγράφονται στο ειδικό μητρώο που ετοιμάζει η ΑΑΔΕ και θα παρακολουθούνται από τις φορολογικές αρχές.


Για την αποκάλυψη «μαύρου» χρήματος και παράνομης προσαύξησης περιουσίας ο ελεγκτικός μηχανισμός θα χρησιμοποιήσει το νέο υπερόπλο των άμεσων διασταυρώσεων πρωτογενών καταθέσεων με δηλωθέντα εισοδήματα, ενώ μεγάλες προσδοκίες εναποτίθενται και στην αποτελεσματικότητα της ρύθμισης οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων, η οποία κατά πληροφορίες έχει αποδώσει μέχρι σήμερα βεβαίωση εσόδων πάνω από 130 εκατ. ευρώ.


Το ελεγκτικό και εισπρακτικό σχέδιο της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει 90 δράσεις


Πιο συγκεκριμένα το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2017 προβλέπει μεταξύ άλλων:


• Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων από ΔΟΥ, ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ 32,783 δισ. ευρώ.
• Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων από Τελωνεία 12,7895 δισ. ευρώ.
• Επιστροφές 3,289 δισ. ευρώ από ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ και ΔΟΥ, για εκκρεμείς αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την 30ή Απριλίου 2016.
• Εισπράξεις 2,7 δισ. ευρώ έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της φορολογικής διοίκησης.
• Εισπράξεις 690 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες και στοχευμένες δράσεις.
• Επέκταση του εύρους των κατασχέσεων και περαιτέρω αυτοματοποίησή τους.
• Προσαρμογή συστημάτων TAXIS και ELENXIS, ώστε να απεικονίζονται οφειλέτες υπό καθεστώς αφερεγγυότητας, για περαιτέρω αυτοματοποίηση διαδικασιών είσπραξης.
• Υποστήριξη του νέου συστήματος υπολογισμού κοινωνικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση.
• 23.300 έλεγχοι από ΔΟΥ, ΦΑΕ, ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ.
• Βεβαίωση τουλάχιστον 3,96 δισ. ευρώ από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.
• Τουλάχιστον 39.000 μερικοί επιτόπιοι (προληπτικών) και στοχευμένοι έλεγχοι από ΔΟΥ και ΥΕΔΔΕ.
• Έρευνα 110 υποθέσεων, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 30% αυτών και τουλάχιστον 80 υποθέσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.
• Έλεγχοι σε φορολογούμενους που ασχολούνται με παροχή υπηρεσιών.
• 50.000 τελωνειακοί έλεγχοι.
• Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών – εκροών σε πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών.
• Εγκατάσταση συστήματος εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες καυσίμων στα αεροδρόμια.
• Εντοπισμός και καταγραφή δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων.
• Αυτοματοποιημένη βεβαίωση προστίμων εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης για όλες τις δηλώσεις (ΦΕΦΠ, ΦΕΝΠ, ΦΠΑ, ΦΜΥ).
• Υλοποίηση Πληρωμών με κάρτες μέσω TAXISnet.
• Ανάπτυξη ηλεκτρονικών βιβλίων καταχώρησης δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτων.


Μέσα στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, δηλαδή οι κατασχέσεις σε περιουσιακά στοιχεία, καταθέσεις και εισοδήματα των οφειλετών του Δημοσίου, αυξήθηκαν από 695.074 σε 839.056. Δηλαδή, μέσα στο 2016 επιβλήθηκαν 143.982 νέες κατασχέσεις.


Μόνο τον Δεκέμβριο του 2016 οι νέες κατασχέσεις έφθασαν τις 12.845, ενώ τον Νοέμβριο του ιδίου έτους είχαν ανέλθει σε 22.408. Τα στοιχεία για το δωδεκάμηνο του 2016 δείχνουν ότι ο ρυθμός με τον οποίο επιβάλλονται οι κατασχέσεις σε περιουσίες, καταθέσεις και εισοδήματα οφειλετών του Δημοσίου φθάνει, κατά μέσο όρο, τις 500 ανά εργάσιμη μέρα! Οι κατασχέσεις λογαριασμών στρέφονται στο σύνολο των οφειλετών, χωρίς να γίνεται διάκριση σε «μικρούς» και «μεγάλους» από την στιγμή που οι υποθέσεις αφορούν μη ρυθμισμένα ληξιπρόθεσμα χρέη.
Πάντως, από το σύνολο των 4.146.483 οφειλετών του Δημοσίου, μόνο σε 1.647.771 είναι δυνατό να επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Κι από αυτούς οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να επιβάλουν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης σε 839.056, δηλαδή στο 50,92%!


Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει, επίσης, ότι 2.473 φορολογούμενοι, που εντοπίστηκαν στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 να οφείλουν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 3,799 δισ. ευρώ στο Δημόσιο κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για πάνω από 4 μήνες από την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, με αποτέλεσμα να έχουν υποβληθεί εναντίον τους μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Αναδημοσίευση από: ignomisou.gr
Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/123kyklopas

http://kyklwpas.blogspot.gr/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι Είναι Το Ισλάμ Και Τι Θέλει Από Την Ευρώπη

Ιωάννης Μιχαλέτος.... Αίσθηση έχει προκαλέσει στο ευρύ κοινό, μετά την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, η διάλεξη του αναλυτή – συντονιστή ...