06 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΣΟΚ..!!! 45 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΚΛΑΠΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ… (ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ)


Τα στοιχεία που δημοσιεύονται είναι παρμένα από το βιβλιο της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Γ.Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και είναι αδιαμφισβήτητα.
Η καταγραφή έγινε το 2005 μετά από εντολή του τότε Υπουργού κύριου ΣΑΒΒΑ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗ με σκοπό την διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών.Στον πίνακα που ακολουθεί
τα ποσά της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν υπολογιστεί από τις ισχύουσες τότε αντικειμενικές αξίες, που σημαίνει ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική αφού η εμπορική (πραγματική) αξία είναι τουλάχιστον 2-3 φορές μεγαλύτερη.
Στο α/α 82 και 83 περιλαμβάνεται και η περιουσία των δύο οργανισμών, ΟΕΚ και ΟΕΕ της οποίας η εμπορική αξία, σύμφωνα με δηλώσεις των τότε συνδικαλιστικών στελεχών, έφτανε τα 12 δις ευρώ, η οποία , μεταφέρθηκε στον ΟΑΕΔ και ετοιμάζεται να εκχωριθεί στο ΤΑΙΠΕΔ.
Με το κλείσιμο του ΟΕΚ μεταφέρθηκε το αποθεματικό του περίπου 870.000.000 ευρώ στον ΟΑΕΔ, ενω σβήστηκε ( κουρεύτηκε) το χρέος των 2,5 δίς ευρώ του ΙΚΑ και ακόμα και σήμερα εισπράττονται οι εισφορές, περίπου 500.000.000ευρω το χρόνο και καλύπτουν μαύρες τρύπες.
Τέλος, το σύνολο της ακίνητης, κινητής και χρεόγραφα περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ανέρχεται στο ιλιγγιώδες ποσό των 45 δίς ευρώ.
Τα στοιχεία είναι στη διάθεση σε κάθε ενδιαφερόμενο και κυρίως σε κάποιον εισαγγελικό λειτουργό για να κινήσει κάποια διαδικασία για την νομιμότητα η μη των τεκταινόμενων.
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ-και ΦΟΡΕΑ

A/A

Φ.Κ.Α

Ακίνητα (αντικειμενική αξία σε δις ευρώ)

Καταθέσεις (σε δις ευρώ)

Χρεόγραφα (σε δις ευρώ)

σύνολο     (σε δις ευρώ)

1

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

0,23170

0,58200

4,13529

4,94899

2

ΕΤΕΑΜ

0,01140

0,00000

0,21336

0,22476

3

ΤΣΕΑΠ-ΓΣΟ

0,00480

0,02732

0,03591

0,06803

4

ΟΑΕΕ-ΤΣΑ

0,00400

0,00910

0,13643

0,14953

5

ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

0,00000

0,00228

0,00000

0,00228

6

ΤΑΠΑΕΕ

0,00160

0,03340

0,10002

0,13502

7

ΤΑΝΠΥ

0,00600

0,04716

0,06956

0,12272

8

ΟΓΑ

0,00000

0,19015

2,18878

2,37893

9

ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ

0,01790

0,01475

0,33604

0,36869

10

ΟΑΕΕ-ΤΑΕ

0,02230

0,01728

0,09630

0,13588

11

ΤΠΞ

0,00000

0,00017

0,00680

0,00697

12

ΤΝ

0,02900

0,46479

0,42944

0,92323

13

ΤΣΑΥ

0,02500

0,27650

0,72756

1,02905

14

ΤΣΜΕΔΕ

0,01780

1,64276

0,60543

2,26599

15

ΤΣΠ-ΕΤΕ

0,03700

0,05583

0,41702

0,50985

16

ΤΣΠ-ΤΕ

0,01740

0,11325

0,13204

0,26269

17

ΤΣΠ-ΑΤΕ

0,00140

0,01925

0,11885

0,13950

18

ΤΑΠΙΛΤ

0,00100

0,01243

0,00330

0,01673

19

ΤΑΠ-ΕΤΒΑ

0,00600

0,07986

0,04516

0,13102

20

ΤΑΠ-ΟΤΕ

0,05840

0,18565

0,03600

0,28004

21

ΤΣΠΕΑΘ

0,00140

0,42360

0,02831

0,45332

22

ΤΑΙΣΥΤ

0,00065

0,31744

0,05116

0,36925

23

ΤΣΕΥΠ

0,00420

0,00193

0,11792

0,12404

24

ΤΣΕΥΠΘ

0,00193

0,01195

0,00049

0,01437

25

ΤΑΤΤΑ

0,00100

0,10096

0,01518

0,11714

26

ΤΑΠΠΕΒΕΒΕΚ

0,00000

0,00488

0,00033

0,00521

27

ΤΕΑΠΟΚΑ

0,00359

0,33986

0,20511

0,54856

28

ΤΑΔΚΥ

0,00142

0,43209

0,00150

0,43501

29

ΤΑΠΕΑΠΙ

0,00036

0,00625

0,02657

0,03317

30

ΤΑΠΠΕΛ

0,00350

0,00835

0,00655

0,01840

31

ΤΑΠΕΜ

0,00032

0,17173

0,04661

0,21865

32

ΤΕΑΠΕΤ

0,00480

0,07305

0,03836

0,11620

33

ΤΕΑΠΟΖΟ

0,00014

0,06877

0,12872

0,19763

34

ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ

0,00222

0,01149

0,00889

0,02260

35

ΤΕΑΥΕΚ

0,00830

0,49524

0,27405

0,77758

36

ΤΕΑΚ

0,00026

0,02665

0,00588

0,03279

37

ΤΕΑΑΠΑΕ

0,00317

0,19618

0,38786

0,58722

38

ΤΕΑΗΕ

0,00147

0,01385

0,02560

0,04092

39

ΤΕΑΥΦΕ

0,00580

0,01815

0,23309

0,25704

40

ΤΕΑΠΕΠ

0,00170

0,00130

0,00789

0,01089

41

ΤΕΑΥΕΤ

0,00190

0,91660

0,11030

1,02880

42

ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ

0,00050

0,16713

0,01054

0,17817

43

ΤΕΑΑΠΑΕ

0,00400

0,01327

0,00969

0,02697

44

ΤΑΣ

0,00040

0,06762

0,02388

0,09190

45

ΤΑΥΑΠ

0,00000

0,04392

0,00011

0,04403

46

ΤΕΑΔΥ

0,02580

0,74832

0,75335

1,52747

47

ΤΕΑΠΤΝ

0,00000

0,00930

0,00073

0,01003

48

ΕΤΕΧ

0,00900

0,04188

0,11777

0,16866

49

ΤΑΥΠΣ

0,00000

0,05741

0,00184

0,05925

50

ΜΤΥ-ΤΕ

0,02790

0,05913

0,10567

0,19270

51

ΕΔΟΕΑΠ

0,00560

0,09123

0,06319

0,16002

52

ΤΕΑΕΙΓΕ

0,00053

0,05418

0,04381

0,09852

53

ΤΕΑΠΑΕΛ

0,00120

0,03951

0,00400

0,04470

54

ΤΑΞΥ

0,00720

0,22097

0,12022

0,34839

55

ΤΠΠ-ΟΥΘ

0,00000

0,00433

0,00000

0,00433

56

ΤΕΑΚΔΥΠΥΚ

0,00039

0,00590

0,07323

0,07952

57

ΤΠΔΕ

0,00032

0,00755

0,00450

0,01237

58

ΤΠΕΔΕ

0,00290

0,04480

0,09116

0,13886

59

ΤΑΠ-ΕΤΕ

0,00566

0,05495

0,33779

0,39840

60

ΤΠΔΥ

0,02620

0,30653

0,01445

0,34718

61

ΤΑΑΣ

0,00560

0,23235

0,05508

0,29303

62

ΕΤΥΑΠ

0,00017

0,04130

0,00125

0,04272

63

ΕΤΥΠΣ

0,00000

0,04994

0,00104

0,05098

64

ΤΑΠ-ΕΤ

0,00300

0,02408

0,20925

0,23633

65

ΤΑΠ-ΤΕ

0,00000

0,17761

0,09542

0,27303

66

ΤΠΔΑ

0,00270

0,04379

0,02584

0,07233

67

ΤΠΔΠ

0,00250

0,00377

0,01542

0,02170

68

ΤΠΔΘ

0,00280

0,00516

0,00000

0,00796

69

ΤΠΟΕΚΕ

0,00680

0,03991

0,01494

0,06165

70

ΤΠΠ-ΟΣΕ

0,00280

0,05395

0,10112

0,15787

71

ΤΑΡΠ-ΟΤΕ

0,00000

0,21643

0,40564

0,62207

72

ΤΠΠ-ΟΛΘ

0,00012

0,00782

0,00529

0,01323

73

ΤΥΔΕ

0,00030

0,00335

0,00455

0,00820

74

ΚΥΥΑΠ

0,00126

0,01320

0,00049

0,01495

75

ΤΑΠ-ΗΣΑΠ

0,00000

0,00952

0,00548

0,01500

76

ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ

0,00000

0,01347

0,00240

0,01587

77

ΤΥΔΚΥ

0,00275

0,42927

0,13147

0,56349

78

ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ

0,00089

0,16237

0,14745

0,31071

79

ΤΑΠΕΤ

0,00007

0,00300

0,00000

0,00307

80

ΟΑΠ-ΔΕΗ

0,00792

0,03226

0,18208

0,22226

81

ΤΑΠΕΑ-Π

0,00079

0,00000

0,00000

0,00079

82

ΟΕΚ

12,00000

0,8756

4

16,87560

83

ΟΕΕ

1,50000

0

0

1,50000

 

ΣΥΝΟΛΑ

14,19890

11,89029

18,73376

44,82295

 Του Αθανασόπουλου Περικλή
http://cretanpatriot.wordpress.com/2014/09/03/%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%BF%CE%BA-45-%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89-%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%B1-%CE%B1/ 

2 σχόλια:

 1. Την πρόταση για την κατάργηση των παράλογων χρεώσεων του ΤΕΒΕ ΟΑΕΕ, να την κάνουνε πριν αυτοκτονήσουν 4.000 επαγγελματίες και πάθουν εγκεφαλικά και καρδιακά 8.000 Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες, με το χαρτί της κατάσχεσης στο χέρι.
  http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/asfalish/42919/oaee-erxetai-anadromiki-meiosi-eisforon-kai-syntakseon
  Το Κόμμα Ελευθέρων Επαγγελματιών γίνεται γνωστό σε όλη την Ελλάδα, ετοιμάζει ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα θα μπεί στη βουλή, για να σταματήσει την εγκληματική πολιτική.
  Όσο θα αδιαφορούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα μας εκτελούν.
  Μας χρεώνουν με παράνομα ποσά, μας τα βάζουν σε δόσεις και εμείς χαιρόμαστε;
  Όταν δεν ψηφίζεις εσύ, (3.500.000 δεν πήγαν να ψηφίσουν), σε υπερφορολογούν τη Δευτέρα το πρωί οι άλλοι, που ψηφίζουν και ψηφίζονται και σου κατάσχουν το σπίτι.
  Με την ψήφο σου αλλάζεις τη ζωή σου και τη μοίρα της Ελλάδος. Δεν είσαι λαός, είσαι Έλληνας και Ελληνίδα φορολογούμενος πολίτης.
  Άκυρες οι κατασχέσεις για οφειλές σε ταμεία αυτασφάλισης, (ΤΕΒΕ) ΟΑΕΕ,ΤΣΜΕΔΕ κ.α. Διαγραφή χρεών σε ταμεία αυτασφάλισης, ως μη δεδουλευμένα. Είναι παράνομες χρεώσεις. Στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες η αυτασφάλιση είναι ελεύθερη. 80 € εισφορά το μήνα, σε όλα τα καταστήματα της Ελλάδος.
  Με τιμή: Τασιόπουλος Παναγιώτης. Ιδρυτής και πρόεδρος του κόμματος Επαγγελματιών Ελλάδος . Τηλ. 24410-29918 what’s ap 6989422844

  http://www.toxwni.gr/xoni-apokleistika/item/24449-paranomes-oi-katasxeseis-tou-oaee
  Η αυτασφάλιση δεν είναι υποχρεωτική.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όσο σιωπούμε για την εσχάτη προδοσία που ανακοίνωσαν ότι διέπραξαν οι πολιτικοί απ τη βουλη στις 24\11\11 , τόσο εκείνοι (δημοκρατικά) θα συνεχίζουν τον εμπαιγμό , την γενοκτονία του λαού και το ξεπούλημα της πατρίδας .. Γιαυτο και
   Καταθέστε άμεσα την ιερή δήλωση ...Ενεργούμε συλλογικά και επίσημα . Αυτά που τους επιδικάζουμε , τα επισυνάπτουμε εντός δικόγραφου (ιερή δήλωση) . Το οποίο επιδίδουμε στους προδότες δια μέσο της Ελληνικής Αστυνομίας ..Καταδικάζοντας την προδοσία( απ όπου κι άν προέρχεται) και ενεργοποιώντας την εφαρμογή του Άρθρου 120 . Διαβάστε και Καταθέστε άμεσα στην Αστυνομία , την ιερή δήλωση και πάρτε οπωσδήποτε επικυρωμένο αντίγραφο (δεν πληρώνετε παράβολο)..Με την πράξη σας αυτή διασφαλίζετε επίσης , άμεσα και βίαια όλα σας τα δικαιώματα ..............................Ιερή δήλωση εφαρμογής του Άρθρου 120 και καταγγελία κατά του απο 24\11\2011 διαρκούς κακουργήματος καταπάτησης του Όρκου .
   ΑΝΑΦΟΡΑ -ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΣΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ( και πρός το Α.Τ), ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 36 ΚΑΙ 40 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
   δες
   .https://www.facebook.com/notes/tasos-mastrogiannis/ιερή-δήλωση-εφαρμογής-του-άρθρου-120-και-καταγγελία-κατά-του-απο-24112011-διαρκο/422877021088985
   https://www.youtube.com/watch?v=h97mld_05BU

   Διαγραφή